Cengiz-baday-organizator-menajer-sanatci 

SES SAHNE ISIK KIRALAMA

ses sahne truss kiralama, fiyatları, konser ses sahne ışık, led ekran, mobil jeneratör, kiralama fiyatları, protokol çadırı kiralama fiyatları, sanatçılar için kurulan ses sahne ışık sistemleri, ses sistemi fiyatları, truss sistem fiyatları, led ekran fiyatları, podyum sahne fiyatları, sanatçı fiyatları, sanatci fiyatları, sanatci konser fiyatları, ünlü sunucu fiyatları ve daha birçok konuda bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.


Konser, Festival, Bahar Şenliklikleri için Sanatçıların teknik rider larına uygun SES SİSTEMLERİ' ni ve kiralamalarını bizden temin edebilirsiniz.
                 
KONSER ALANLARINA ÖZGÜ SES SİSTEMİ UYGULAMASI
Uy­gu­la­ma ala­nı­na gö­re de­ği­şik sis­tem kon­fi­gü­ras­yon­la­rı kul­lan­ma­mız ge­re­ke­bi­lir. Kon­ser alan­la­rın­da ala­na doğ­ru ses ya­yı­lı­mı sağ­la­ya­bi­le­cek ho­par­lör ku­le­le­ri , sah­ne ya­nın­da mü­zis­ye­nin du­yu­mu­nu sağ­la­yan “FB” mik­se­ri (Fold Back) ve ona bağ­lı bir mo­ni­tör sis­te­mi, sah­ne kar­şı­sın­da ise din­le­yi­ci­nin du­yu­mu­nu ayar­la­yan “FOH” mik­se­ri ( Front of hou­se) bu­lu­nur. 
KÜÇÜK MEKANLAR
Da­ha kü­çük çap­lı me­kan­lar­da ise hem mü­zis­yen hem­de se­yir­ci du­yu­mu­nu sağ­la­yan ve sah­ne kar­şı­sı­na ko­num­lan­dı­rıl­mış tek mik­ser kul­la­nı­lan sis­tem­ler bu­lu­nur.Bu tür sis­tem­ler “hou­se sis­tem” ola­rak ad­lan­dı­rı­lır.
Uy­gu­la­ma alan­la­rı bü­yü­yüp iz­le­yi­ci ka­pa­si­te­si art­tık­ça da­ha faz­la ala­na ses at­ma ih­ti­ya­cı do­ğar. Bu ne­den­le sağ ve sol ku­le­ler­den olu­şan sis­te­me ek­le­me­ler ya­pı­lır. Böy­le­ce kul­la­nı­lan sis­tem­ler­de çe­şit­li bağ­lan­tı şe­kil­le­ri ve ta­sa­rım­lar oluş­tu­rul­ma­ya baş­la­nır.

Sahne Sistemleri, Sahne Kiralama, Konser Sahnesi, Sahne Organizasyonu - Kiralık Sahne, Festival Konser Sahnesi, Sahne kurulumu, Hizmetleri
    

konser, festival ışık sistemleri, Keyifli ve Mükemmel bir dinleti yada show ışıksız olmaz. Mevcut aydınlatma yetersiz ise ya da fark yaratmak istiyorsanız mutlaka ışık sistemlerimiz hakkında da bilgi alınız. Ses sistemi, ışık sistemi, aydınlatma, sahne ışıkları, truss sistem, mekan aydınlatması, ışık show, düğün, ses sistemi kiralama, ışık sistemi kiralama, müzik, truss ışık sistemi kiralama, ses düzeni, sahne ışığı, mekan aydınlatma, düğün müziği, ses ve ışık sistemleri, müzik grupları, düğünde ışık sistemi, düğünde ses sistemi,türkiye geneli konser organizasyonları, sanatçı fiyatları, müzik, sahne aydınlatması, müzik grubu, ışık, düğün müziği, orkestra, ses, ışık, sahne ışığı, aydınlatma.

    

Ses Sahne Işık ve Truss Sistemleri Kiralama Fiyatları

Ürün lansmanları, defileler, kongreler, firma toplantıları, fuarlar ve gala gecelerindeki canlı müzik yada gösteriler için en gelişmiş ışık sistemlerini ve bilgisayar ortamında anime edilen, yaratıcılığın doruğa çıktığı, ışık programlama tekniklerini müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

    
Açılış Kokteyl Organizasyonu · Doğum Günü Organizasyonu · Palyaço Animasyon Hizmeti · Ses Işık Görüntü Sistemleri · Sünnet Düğünü Süslemeleri · Kına Gecesi Organizasyonu · MAğaza Açılış Organizasyon · İşyeri Açılış Organizasyonu · Robot Adam Dans Gösterisi · Hastane Odası Süslemeleri · Kurumsal Organizasyonlar · Palyaço Animatör Kiralama · Reklam Tanıtım Hizmetleri · Market Açılış Organizasyon · Kurumsal Şirket Piknikleri · Ekipman Kiralama Hizmeti · Doğum Günü Süslemeleri · Ramazan Organizasyonu · Doğum Günü Kutlamaları · Balon Süsleme Hizmetleri · Mağaza Süsleme Hizmeti · Garson Kiralama Hizmeti · Kiralık Ses Işık Sistemleri · Organizasyon Etkinlikleri · Fabrika Organizasyonları · Organizasyon Hizmetleri · Kostümlü Hediye Servisi · Masa Sandalye Süsleme · Broşür Dağıtım Elemanı · Özel Gün Organizasyonu · Yıl Sonu Okul Şenlikleri · Dönemsel Organizasyon · Süsleme  organizasyonu · Kutlama Organizasyonu
    
Latin Cha Cha Bandosu · Animasyonlu Yiyecekler · Nişan Davet Süslemeleri · Balon Süsleme Çeşitleri · Festival Organizasyonu · Sünnet Düğünü Kokteyl · Organizasyon Servisleri · Organizasyon Firmaları · Organizasyon Şirketleri · Ev Parti Organizasyonu · Eğlence Organizasyonu · Kokteyl Organizasyonu · Sünnet Organizasyonu · Bebek Odası Süslemesi · Konser Organizasyonu · Doğum Odası Süsleme · Fuar Stand Etkinlikleri · Düğün Organizasyonu · Fuar Hakkında Bilgiler · Piknik Organizasyonu · Tanıtım Organizasyon · Müzik Organizasyonu · Fuar Stand Hizmetleri · Palyaço Kostüm Satiş · Şirket Organizasyonu · Yılbaşı Organizasyonu · Baskılı Balon Hizmeti · İşyeri Açılış Süsleme · Davet Organizasyonu · Nişan Organizasyonu · Ses Sistemi Kiralama · Düğün Nişan Kokteyl · Volkan Konfeti Show · DJ Kiralama Hizmeti · Açılış Organizasyonu · Parti Organizasyonu · Fuar Organizasyonu · Balon Dekorasyonu · Dans Show Grupları · Plazma TV Kiralama · Ramazan Şenlikleri · Süsleme HizmetleriAktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret15983